Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

17. ožujka (petak) 2017. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

19. prosinca (ponedjeljak) 2016. godine u 12:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:
D n e v n i    r e d


1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2016. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2016. godinu.

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

2. prosinca (petak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Civljane.
4. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Civljane
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

19. listopada (srijeda) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za područje Općine Civljane za period od 2016.- 2018. godine.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.9/09 i 4/13), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

29. kolovoza (ponedjeljak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.    Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2.    Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3.    Prijedlog Polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
4.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za razdoblje  od 01. siječnja – 30. lipnja 2016. godine.
5.    Prijedlog Polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Civljane za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine.
6.    Prijedlog ispravka I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
7.    Prijedlog ispravka I. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
8.    Prijedlog ispravka Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu.
9.    Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

31. svibnja (utorak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

31. ožujka (četvrtak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Opširnije...

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

Rješenje možete preuzeti OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

12. siječnja (utorak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i  r e d


1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
4. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

22. prosinca (utorak) 2015. godine u 13:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2015. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2015. godinu.
6. Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
7. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu
8. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2016. godinu.
9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
10. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.
13. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2016. godinu.
14. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2016. godinu.
15. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
16. Prijedlog Zaključka Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Civljane u 2014. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Civljane za 2016. godinu.
17. Prijedlog Zaključka Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014./2015. godine.
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradskog Crvenog križa Knin za 2015. godinu.
19. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti