Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

OPŠIRNIJE...

SAZIV 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

Dokument možete preuzeti OVDJE.

KONAČNI REZULTATI IZBORA 2017. GODINE

Rezultate možete preuzeti OVDJE.

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Rezultate  možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST ZA PREDAJU IZVJEŠĆA O PRIMLJENIM DONACIJAMA

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST ZA LOKALNE IZBORE

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Civljane

Rješenje možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST O UREDOVNOM VREMENU I DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

19. travnja (srijeda) 2017. godine u 13:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d


1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obraćuna Proračuna za 2016. godinu.
5. Prijedlog Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2016. godinu.
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu.
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2016. godinu.
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za 2016. godinu.
9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Općine Civljane.
10. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti