JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014. godini KLASA: 402-07/14-01/1; Ur.broj:2182/1-06-14-3 od 27. siječnja 2014. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini
I.
U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna
sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:
- marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2014. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,- stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti,
- stručno osposobljavanje zaposlenih kod uvođenje novih tehnologija i slično,
- troškovi osnivanja, odnosno pokriće dijela troškova registracije i pokretanja poslovanja.
II.
Korisnici Programa mogu biti obrti, društva s ograničenom odgovornošću do 250 zaposlenih
i proizvodno uslužne zadruge, koji su registrirani i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te nemaju duga prema državi.
III.
Obrasci zahtjeva za subvencije mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili sa web stranice Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr te se dostavljaju na adresu:
Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije
Trg Pavla Šubića I, br 2
22 000 Šibenik, uz naznaku:
„Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2014. godini"
Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2014.godine.
IV.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-735 ili 022/460-736.

Upravni odjel za gospodarstvo
Šibensko-kninske županije

Obrazac za preuzimanje
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini