Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

- VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CIVLJANE
- svima

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
30. svibnja (petak) 2014. godine u 13:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
  2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
  3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za 2013. godinu.
  4. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini.
  5. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.
  6. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija u 2013. godini.
  7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu.
  8. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća