NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2014/2015 godinu

Na temelju Odluke o stipendiranju redovitih studenata na području Općine Civljane za akademsku godinu 2014/2015 KLASA: 602-01/14-01/01,URBROJ: 2182/13-01/14-263 od 15.12.2014.godine, Općina Civljane r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2014/2015 godinu

1. Općina Civljane će za akademsku godinu 2014/2015. godinu dodijeliti 1 (jednu) stipendiju redovitom studentu i to
2. Stipendija po kriteriju uspjeha u dosadašnjem školovanju.
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redoviti studenti koji imaju mjesto prebivališta u Općini Civljane, uz uvjet da ne primaju neku drugu stipendiju.
4. Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti presliku dokumenata:

- dokaz o prebivalištu na području Općine Civljane
- potvrdu o upisu za akademsku godinu 2014/2015.
- studenti prve godine studija, svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita – mature
- studentima viših godina studija, isključujući apsolvente, dokaz o prosjeku do sada položenih ispita, uz uvjet da za vrijeme studija nisu ponavljali ni jednu godinu,
- izjava da nije korisnik neke druge stipendije
- potvrdu o broju članova zajedničkog kućanstva

5. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Civljane, i Internet stranicama Općine Civljane, www.civljane.hr

Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se do 29.12.2014.godine na adresu:

Općina Civljane – Jedinstveni upravni odjel općine Civljane
Kod doma 3., 22310 Kijevo
Sa naznakom «natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2014/2015.»

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na adresu Općine Civljane ili na telefone 022/785-8700.
Općinski načelnik
Petar Preočanin v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2014/2015 godinu