Poziv za sjednicu Općinskog vijeća - DNEVNI RED

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
22. prosinca (ponedjeljak) 2014. godine u 10:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2014. godinu.
4. Prijedlog I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu.
5. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014.
6. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
7. Prijedlog I. Izmjene programa socijalnih potreba za 2014. godinu.
8. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
9. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2015. godinu.
10. Prijedlog Odluke do izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
11. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godini.
14. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2015. godinu.
15. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2015. godinu.
16. Prijedlog Zaključka Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Civljane u 2013. godini.
17. Prijedlog Zaključka Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014./2015. godine.
18. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća - DNEVNI RED