Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
20. ožujka (petak) 2015. godine u 10:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa održavanja uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
4. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini.
5. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Civljane za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća