Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
28. kolovoza (petak) 2015. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i     r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Civljane za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
5. Prijedlog I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
6. Prijedlog I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu.
7. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
8. Prijedlog I. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2015. godinu.
9. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu.
10. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća