Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

22. prosinca (utorak) 2015. godine u 13:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2015. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2015. godinu.
6. Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
7. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu
8. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2016. godinu.
9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
10. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.
13. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2016. godinu.
14. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2016. godinu.
15. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
16. Prijedlog Zaključka Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Civljane u 2014. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Civljane za 2016. godinu.
17. Prijedlog Zaključka Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014./2015. godine.
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradskog Crvenog križa Knin za 2015. godinu.
19. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća