Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

31. ožujka (četvrtak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
4. Prijedlog Izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
5. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2015. godine.
6. Prijedlog Zaključka o izvješću općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2015. godine.
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
8. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Civljane.
9. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća