Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

31. svibnja (utorak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obračuna Proračuna za 2015. godinu.
5. Prijedlog Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2015. godinu.
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu.
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2015. godinu.
8. Prijedlog I. izmjene Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
9. Prijedlog I. izmjene Plana razvojnih programa za 2016. godinu.
10. Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
11. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Civljane.
12. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje Općine Civljane.
13. Prijedlog Odluke o implementaciji pisanih procedura Općine Civljane.
14. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća