Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.9/09 i 4/13), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

29. kolovoza (ponedjeljak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.    Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2.    Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3.    Prijedlog Polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
4.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za razdoblje  od 01. siječnja – 30. lipnja 2016. godine.
5.    Prijedlog Polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Civljane za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine.
6.    Prijedlog ispravka I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
7.    Prijedlog ispravka I. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
8.    Prijedlog ispravka Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu.
9.    Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća