Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

19. listopada (srijeda) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za područje Općine Civljane za period od 2016.- 2018. godine.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća