Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

19. prosinca (ponedjeljak) 2016. godine u 12:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:
D n e v n i    r e d


1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2016. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2016. godinu.
6. Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
7. Prijedlog II. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
8. Prijedlog II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općina Civljane za 2016. godinu.
9. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu
10. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2017. godinu.
11. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
12. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.
15. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2017. godinu.
16. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2017. godinu.
17. Prijedlog Analize stanja i Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Civljane u 2016. godini.
18. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Civljane za razdoblje od 4 godine (od 2017. do 2021. godine).
19. Prijedlog Odluke o usvajanju nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradskog Crvenog križa Knin za razdoblje od 2013.-2016. godine.
21. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća