Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

17. ožujka (petak) 2017. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
4. Prijedlog Izvršenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
5. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2016. godine.
6. Prijedlog Zaključka o izvješću općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2016. godine.
7. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća