24. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

19. travnja (srijeda) 2017. godine u 13:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d


1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obraćuna Proračuna za 2016. godinu.
5. Prijedlog Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2016. godinu.
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu.
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2016. godinu.
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za 2016. godinu.
9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Općine Civljane.
10. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane