Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

28. srpnja (petak) 2017. godine u 10:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2017.-2019. godine.
5. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2017. godini.
6. Prijedlog I. Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2017. godini.
7. Prijedlog I. Izmjena Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane u 2017. godini.
8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Civljane za 2017. godinu.
9. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine.
10. Prijedlog Zaključka Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine.
11. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Civljane.
12. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Civljane.
13. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode Općine Civljane.
15. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća