Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

7. rujna (četvrtak) 2017. godine u 12:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
5. Prijedlog Polugodišnjeg Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2017. godinu.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća