Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

22. prosinca (petak) 2017. godine u 12:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i     r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2017. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
6. Prijedlog II. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
7. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općina Civljane za 2017. godinu.
8. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu
9. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. godinu.
10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.
11. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.
14. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2018. godinu.
15. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2018. godinu.
16. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
17. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima.
18. Prijedlog Analize stanja i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Civljane.
19. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća