Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

24. svibnja (četvrtak) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:
D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obračuna Proračuna za 2017. godinu.
5. Prijedlog Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2017. godinu.
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2017. godinu.
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.
8. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.
9. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2018.-2020. godine.
10. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2018. godini.
11. Prijedlog I. Izmjene Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane u 2018. godini.
12. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Civljane za 2018. godinu.
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2018. godinu.
14. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje od 2018. do 2022. godine.
15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za 2017. godinu.
16. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta „Destinacija Dinara".
17. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća