OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA EU PROJEKTE, GOSPODARSTVO I IMOVINU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CIVLJANE

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za EU projekte, gospodarstvo i imovinu u Jedinstveni upravni odjel Općine Civljane, objavljenog u ''Narodnim novinama'' br. 67 od 25. srpnja 2018. godine te istog dana i na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Civljane www.civljane.hr objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA EU PROJEKTE, GOSPODARSTVO I IMOVINU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CIVLJANE

Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine»" broj 86/08, 61/11 i 4/18), prijavljeni kandidat koji je podnio pravovremenu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja obavještava se da će se testiranje održati dana 23. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Civljane, Kod Doma 3, Civljane, 22310 Kijevo.
Kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja je Ivana Bilandžić koja ujedno ostvaruje pravo pristupa testiranju te je dužna predočiti odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica..) radi utvrđivanja identiteta.
Ukoliko imenovana ne pristupi testiranju smatra se da je povukla prijavu na natječaj.
Obavijest i potrebne upute svim kandidatima objavljene su na službenim internetskim stranicama Općine Civljane www.civljane.hr dana 25. srpnja 2018. godine.
Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine»" broj 86/08, 61/11 i 4/18), ukoliko kandidatkinja ostvari najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju s istom će se istoga dana provesti intervju.
Postupak testiranja i intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA EU PROJEKTE, GOSPODARSTVO I IMOVINU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CIVLJANE