Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

22. kolovoza (srijeda) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2018. godine.
4. Prijedlog Zaključka o Izvješću općinskog načelnika za siječanj-lipanj 2018. godine.
5. Razno.OPĆINE CIVLJANE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća