SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

13. rujna (četvrtak) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Civljane za razdoblje 01.01.2018.- 30.06.2018. godine.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
5. Prijedlog Polugodišnjeg izvršenja Plana razvojnih programa za 2018. godinu.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA