ODLUKA o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj godini 2018/2019

Na temelju članka 46. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 9/09, 3/11, 4/13, 05/13, 9/17 i 2/18) Općinski načelnik donosi

O D L U K U
o stipendiranju redovitih studenata
u akademskoj godini 2018/2019

Članak 1.

Općina Civljane će u akademskoj godini 2018/2019. godini dodjeliti stipendiju za:
- 2 (dva) redovna studenta u visini od 1.000,00 kn mjesečno
Stipendija će biti dodjeljena studentu koji dostavi uvjerenje o upisu u višu godinu studija.

Članak 2.


Ova odluka stupa na snagu odmah i objavit će se na oglasnoj ploći Općine Civljane i internet stranicama Općine Civljane www.civljane.hr.

KLASA: 602-01/18-01/01
URBROJ: 2182/13-01/18-2
Civljane, 09. listopada 2018. godine
Općinski načelnik
Petar Preočanin
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti ODLUKA o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj godini 2018/2019