Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

30. siječnja (srijeda) 2019. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Civljane.
4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Civljane.
5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za Općinu Civljane.
6. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća