Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
19. prosinca (četvrtak) 2013. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna općine Civljane za 2013. godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu.
4. PrijedlogI. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
5. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
6. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu.
7. Prijedlog Izmjena Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine.
8. Prijedlog Proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu uz Plan razvojnih programa.
9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2014. godinu.
10. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
12. Prijedlog Programa socijalnih potreba i stimulacija za 2014. godinu.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu.
14. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka za 2014. godinu.
15. Prijedlog Plana razvojnih programa.
16. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.
17. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
18. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Civljane u 2013. godini.
19. Prijedlog Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2013./2014. godine.
20. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti Poziv za sjednicu Općinskog vijeća