Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Poziv možete preuzeti OVDJE.

ODLUKA O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI CIVLJANE

Odluku možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST O TERMINIMA DEŽURSTVA IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE CIVLJANE

PREDMET: Izbori vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina,
- Zgrada općine Civljane

Termin dežurstva određuje se prema slijedećem rasporedu :

- 4. i 5. travnja te 8., 9.,10. 11. i 12. travnja 2019. godine – od 9:00 do 15:00
- 6. i 7. travnja 2019. – od 10:00 do 14: 00
- 13. i 14. travnja 2019.- od 9:00 do 20:00
- 15. travnja 2019. – 9:00 do 24:00

Napomena : U slučaju dodatni pitanja kontaktirajte na tel: 098/976-5986, Marija Ljubas.

POZIV za besplatne edukacije za poljoprivredna zanimanja budućnosti EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA - BUDUĆNOST POLJOPRIVREDE

Poziv možete preuzeti OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

30. siječnja (srijeda) 2019. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Civljane.
4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Civljane.
5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za Općinu Civljane.
6. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

ODLUKA o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj godini 2018/2019

Na temelju članka 46. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 9/09, 3/11, 4/13, 05/13, 9/17 i 2/18) Općinski načelnik donosi

O D L U K U
o stipendiranju redovitih studenata
u akademskoj godini 2018/2019

Članak 1.

Općina Civljane će u akademskoj godini 2018/2019. godini dodjeliti stipendiju za:
- 2 (dva) redovna studenta u visini od 1.000,00 kn mjesečno
Stipendija će biti dodjeljena studentu koji dostavi uvjerenje o upisu u višu godinu studija.

Članak 2.


Ova odluka stupa na snagu odmah i objavit će se na oglasnoj ploći Općine Civljane i internet stranicama Općine Civljane www.civljane.hr.

KLASA: 602-01/18-01/01
URBROJ: 2182/13-01/18-2
Civljane, 09. listopada 2018. godine
Općinski načelnik
Petar Preočanin

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

21. prosinca (petak) 2018. godine u 14:30 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za 2018. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
6. Prijedlog I. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
7. Prijedlog II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Civljane za 2018. godinu.
8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2018. godinu.
9. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2019. godinu.
10. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu.
11. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2019. godinu.
12. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.
15. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2019. godinu.
16. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2019. godinu.
17. Prijedlog Odluke o općinskim porezima.
18. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg Pana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Civljane za 2019. godinu.
19. Prijedlog Analize stanja i plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Civljane.
20. Prijedlog Odluke o procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Civljane.
21. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

30. studenog (petak) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Civljane.
4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje iznosa komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić,v.r.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019 godinu

Natječaj možete preuzeti OVDJE.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti