Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Civljane

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Natječaj
Izjava
Upute

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

24. svibnja (četvrtak) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:
D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obračuna Proračuna za 2017. godinu.
5. Prijedlog Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2017. godinu.
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2017. godinu.
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.
8. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.
9. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2018.-2020. godine.
10. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2018. godini.
11. Prijedlog I. Izmjene Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane u 2018. godini.
12. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Civljane za 2018. godinu.
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2018. godinu.
14. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje od 2018. do 2022. godine.
15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za 2017. godinu.
16. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta „Destinacija Dinara".
17. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

25. travnja (srijeda) 2018. godine u 11:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane.
4. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

OBAVIJEST

OBAVIJEST Termin javnog izlaganja u sklopu javne rasprave u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš, odgođen je za datum 8. ožujka 2018. godine.
Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Strategija razvoja Općine Civljane 2015 - 2020

ANALIZA STANJA

PROGRAMSKI DIO

Obavijest o javnoj raspravi Strateške studije utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Strategije razvoja Općine Civljane 2015.-2020. i Nacrta prijedloga Strategiju razvoja Općine Civljane 2015.-2020.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Hitna sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam hitnu 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane  koja će se održati dana

31. siječnja (srijeda) 2018. godine u 12:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
 2. Usvajanje Zapisnika sa 6.  sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
 3. Prijedlog Statutarne Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Civljane.
 4. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane.
 5. Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje 2017.-2022. godine.
 6. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Civljane.
 7. Prijedlog Odluke o mjerama spriječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.
 9. Prijedlog Izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 10. Prijedlog Izvršenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 11. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2017. godine.
 12. Prijedlog Zaključka o izvješću općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2017. godine.
 13. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNIK
Vesna Gutić,v.r.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini

Više o subvencijama saznajte OVDJE.

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti"

Više o natječaju saznajte OVDJE.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti