Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

28. srpnja (petak) 2017. godine u 10:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2017.-2019. godine.
5. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2017. godini.
6. Prijedlog I. Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2017. godini.
7. Prijedlog I. Izmjena Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane u 2017. godini.
8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Civljane za 2017. godinu.
9. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine.
10. Prijedlog Zaključka Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine.
11. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Civljane.
12. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Civljane.
13. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode Općine Civljane.
15. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio na snagu 15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje.
Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici
koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

OPŠIRNIJE...

SAZIV 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

Dokument možete preuzeti OVDJE.

KONAČNI REZULTATI IZBORA 2017. GODINE

Rezultate možete preuzeti OVDJE.

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Rezultate  možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST ZA PREDAJU IZVJEŠĆA O PRIMLJENIM DONACIJAMA

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST ZA LOKALNE IZBORE

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Civljane

Rješenje možete preuzeti OVDJE.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti