Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

24. svibnja (četvrtak) 2018. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:
D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obračuna Proračuna za 2017. godinu.
5. Prijedlog Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2017. godinu.
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2017. godinu.
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.
8. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.
9. Prijedlog I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2018.-2020. godine.
10. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2018. godini.
11. Prijedlog I. Izmjene Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane u 2018. godini.
12. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Civljane za 2018. godinu.
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2018. godinu.
14. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje od 2018. do 2022. godine.
15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za 2017. godinu.
16. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta „Destinacija Dinara".
17. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 ,5/13, 9/17 i 2/18 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

25. travnja (srijeda) 2018. godine u 11:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane.
4. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

OBAVIJEST

OBAVIJEST Termin javnog izlaganja u sklopu javne rasprave u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš, odgođen je za datum 8. ožujka 2018. godine.
Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Strategija razvoja Općine Civljane 2015 - 2020

ANALIZA STANJA

PROGRAMSKI DIO

Obavijest o javnoj raspravi Strateške studije utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Strategije razvoja Općine Civljane 2015.-2020. i Nacrta prijedloga Strategiju razvoja Općine Civljane 2015.-2020.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Hitna sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam hitnu 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane  koja će se održati dana

31. siječnja (srijeda) 2018. godine u 12:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
 2. Usvajanje Zapisnika sa 6.  sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
 3. Prijedlog Statutarne Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Civljane.
 4. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane.
 5. Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za razdoblje 2017.-2022. godine.
 6. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Civljane.
 7. Prijedlog Odluke o mjerama spriječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.
 9. Prijedlog Izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 10. Prijedlog Izvršenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
 11. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2017. godine.
 12. Prijedlog Zaključka o izvješću općinskog načelnika za srpanj-prosinac 2017. godine.
 13. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNIK
Vesna Gutić,v.r.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini

Više o subvencijama saznajte OVDJE.

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti"

Više o natječaju saznajte OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

22. prosinca (petak) 2017. godine u 12:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i     r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2017. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
6. Prijedlog II. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
7. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općina Civljane za 2017. godinu.
8. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu
9. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. godinu.
10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.
11. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.
14. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2018. godinu.
15. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2018. godinu.
16. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
17. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima.
18. Prijedlog Analize stanja i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Civljane.
19. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti