Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini

Više o subvencijama saznajte OVDJE.

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti"

Više o natječaju saznajte OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

22. prosinca (petak) 2017. godine u 12:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i     r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2017. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
6. Prijedlog II. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
7. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općina Civljane za 2017. godinu.
8. Prijedlog Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu
9. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. godinu.
10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2018. godinu.
11. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.
14. Prijedlog Programa socijalnih potreba za 2018. godinu.
15. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2018. godinu.
16. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
17. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima.
18. Prijedlog Analize stanja i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Civljane.
19. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za hitnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam hitnu 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

14. prosinca (četvrtak) 2017. godine u 12:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o općinskim porezima.
4. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

6. prosinca (srijeda) 2017. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o izboru Mandatne komisije.
4. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje i upravne poslove.
5. Prijedlog Rješenja o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Civljane.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

7. rujna (četvrtak) 2017. godine u 12:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu.
5. Prijedlog Polugodišnjeg Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2017. godinu.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/06, 9/09 i 4/13), sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

28. srpnja (petak) 2017. godine u 10:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Civljane za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2017.-2019. godine.
5. Prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2017. godini.
6. Prijedlog I. Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane u 2017. godini.
7. Prijedlog I. Izmjena Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane u 2017. godini.
8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Civljane za 2017. godinu.
9. Prijedlog Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine.
10. Prijedlog Zaključka Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine.
11. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Civljane.
12. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Civljane.
13. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode Općine Civljane.
15. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio na snagu 15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje.
Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici
koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

OPŠIRNIJE...

SAZIV 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

Dokument možete preuzeti OVDJE.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti