JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2014.godinu

Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 04/13) i Programa poticanja razvitka poljoprivrede za Šibensko-kninsku županiju u 2014.godini, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka
poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2014.godinu

1. Predmet javnog poziva:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj u Šibensko-kninskoj županiji u 2014. godini za slijedeće namjene: sufinanciranje izrade projekata koji se kandidiraju za poticajna sredstva iz fondova EU i ministarstava; sufinanciranje održavanja sajmova prezentacija i izložbi poljoprivrednih proizvoda te potpora izlagačima za sudjelovanje na stručnim predavanjima, tečajevima i seminarima; poticanje rada malih poduzetnika, zadruga i udruga u poljoprivredi; sufinanciranje troškova pokretanja ekološke proizvodnje, stručnog nadzora ekološke proizvodnje i sustava ocjenjivanja

Opširnije...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014. godini KLASA: 402-07/14-01/1; Ur.broj:2182/1-06-14-3 od 27. siječnja 2014. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini
I.
U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna
sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:
- marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2014. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,- stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti,

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
19. prosinca (četvrtak) 2013. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.

Opširnije...

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti