Izbori za članove vijeća srpske nacionalne manjine

Dana 31.05.2015. godine na području općine Civljane održat će se izbori za članove vijeća srpske nacionalne manjine. U privitku možete preuzeti odluku Vlade RH o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Civljane. Ostale odluke, upute i obrasce možete pronaći na stranicama DIP-a ( www.izbori.hr ).

Podaci o Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Civljane:

Sjedište: Zgrada općine Civljane
Kontakt: Dejan Jurković – 092 271 6636 – predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva
Tea Velić – 098 164 4688 – zamjenica predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE CIVLJANE
Odluka Vlade RH o raspisivanju izbora za clanove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

ODLUKA o izradi Strategije razvoja općine Civljane za razdoblje 2015-2020

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Civljane (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/09, 3/11, 4/13 i 05/13 ), Općinsko vijeće općine Civljane na 10. sjednici održanoj 20. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o izradi Strategije razvoja općine Civljane za razdoblje 2015-2020

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
20. ožujka (petak) 2015. godine u 10:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa održavanja uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
4. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini.
5. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Civljane za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2015. godini

Poziv možete preuzeti OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća - DNEVNI RED

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
22. prosinca (ponedjeljak) 2014. godine u 10:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2014. godinu.
4. Prijedlog I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu.

Opširnije...

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2014/2015 godinu

Na temelju Odluke o stipendiranju redovitih studenata na području Općine Civljane za akademsku godinu 2014/2015 KLASA: 602-01/14-01/01,URBROJ: 2182/13-01/14-263 od 15.12.2014.godine, Općina Civljane r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2014/2015 godinu

1. Općina Civljane će za akademsku godinu 2014/2015. godinu dodijeliti 1 (jednu) stipendiju redovitom studentu i to
2. Stipendija po kriteriju uspjeha u dosadašnjem školovanju.
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redoviti studenti koji imaju mjesto prebivališta u Općini Civljane, uz uvjet da ne primaju neku drugu stipendiju.
4. Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti presliku dokumenata:

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Poziv možete preuzeti OVDJE.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

Poziv možete preuzeti OVDJE.

DNEVNI RED 7. sjednice Općinskog Vijeća

Dokument možete preuzeti OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

- VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CIVLJANE
- svima

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
30. svibnja (petak) 2014. godine u 13:00 sati

Opširnije...

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti