JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014. godini KLASA: 402-07/14-01/1; Ur.broj:2182/1-06-14-3 od 27. siječnja 2014. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2014.godini
I.
U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna
sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:
- marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2014. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,- stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti,

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
19. prosinca (četvrtak) 2013. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.

Opširnije...

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti