OBAVIJEST ZA LOKALNE IZBORE

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Civljane

Rješenje možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST O UREDOVNOM VREMENU I DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Civljane

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

19. travnja (srijeda) 2017. godine u 13:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d


1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obraćuna Proračuna za 2016. godinu.
5. Prijedlog Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Civljane za 2016. godinu.
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu.
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2016. godinu.
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Civljane za 2016. godinu.
9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Općine Civljane.
10. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

OBAVIJEST o načinu ostvarivanja prava glasovanja i kandidiranja državljana drugih država članica Europske unije na izborima za članove predstavničkih tijela Šibensko-kninske županije koji će se održati 21.svibnja 2017. godine

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

17. ožujka (petak) 2017. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

19. prosinca (ponedjeljak) 2016. godine u 12:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:
D n e v n i    r e d


1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2016. godinu.
4. Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih Programa za 2016. godinu.
5. Prijedlog II. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2016. godinu.

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

2. prosinca (petak) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Civljane.
4. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Civljane
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13), sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

19. listopada (srijeda) 2016. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete za područje Općine Civljane za period od 2016.- 2018. godine.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju nerazvrstanih cesta na području Općine Civljane.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti