Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
19. prosinca (četvrtak) 2013. godine u 11:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.

Opširnije...

Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti