Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
28. kolovoza (petak) 2015. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i     r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Civljane za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
5. Prijedlog I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
6. Prijedlog I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu.
7. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
8. Prijedlog I. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2015. godinu.
9. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu.
10. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
29. svibnja (petak) 2015. godine u 13:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2014. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obračuna Proračuna Općine Civljane za 2014. godinu.
5. Prijedlog Izvršenja plana razvojnih programa Općine Civljane za 2014. godinu.
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu.
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2014. godinu.
8. Prijedlog Odluke o poništenju davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odvoza i odlaganja biorazgradivog i mješovitog komunalnog otpada na području Općine Civljane.
9. Prijedlog Odluke o usklađenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za općinu Civljane.
10. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za područje Općine Civljane.
11. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

RJEŠENJE o neprovođenju izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Civljane

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Civljane (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), imenovano od strane Županijskog izbornog povjerenstva Šibensko – kninske županije Rješenje: KLASA: VM 4/15, na sjednici održanoj dana 13.05.2015. godine, donosi

RJEŠENJE
o neprovođenju izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Civljane

I.

Sukladno zakonskim odredbama o roku propisanom za predaju kandidatura za članove vijeća nacionalnih manjina, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Civljane je utvrdilo da nije bila podnesena nijedna kandidatura, i to zaključno sa datumom 12.05.2015. godine do 24:00 sata, tj. istekom roka za predaju istih.

Opširnije...

Izbori za članove vijeća srpske nacionalne manjine

Dana 31.05.2015. godine na području općine Civljane održat će se izbori za članove vijeća srpske nacionalne manjine. U privitku možete preuzeti odluku Vlade RH o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Civljane. Ostale odluke, upute i obrasce možete pronaći na stranicama DIP-a ( www.izbori.hr ).

Podaci o Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Civljane:

Sjedište: Zgrada općine Civljane
Kontakt: Dejan Jurković – 092 271 6636 – predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva
Tea Velić – 098 164 4688 – zamjenica predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE CIVLJANE
Odluka Vlade RH o raspisivanju izbora za clanove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

ODLUKA o izradi Strategije razvoja općine Civljane za razdoblje 2015-2020

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Civljane (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/09, 3/11, 4/13 i 05/13 ), Općinsko vijeće općine Civljane na 10. sjednici održanoj 20. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o izradi Strategije razvoja općine Civljane za razdoblje 2015-2020

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
20. ožujka (petak) 2015. godine u 10:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa održavanja uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
4. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini.
5. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Civljane za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2015. godini

Poziv možete preuzeti OVDJE.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća - DNEVNI RED

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
22. prosinca (ponedjeljak) 2014. godine u 10:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2014. godinu.
4. Prijedlog I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu.

Opširnije...

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2014/2015 godinu

Na temelju Odluke o stipendiranju redovitih studenata na području Općine Civljane za akademsku godinu 2014/2015 KLASA: 602-01/14-01/01,URBROJ: 2182/13-01/14-263 od 15.12.2014.godine, Općina Civljane r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2014/2015 godinu

1. Općina Civljane će za akademsku godinu 2014/2015. godinu dodijeliti 1 (jednu) stipendiju redovitom studentu i to
2. Stipendija po kriteriju uspjeha u dosadašnjem školovanju.
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redoviti studenti koji imaju mjesto prebivališta u Općini Civljane, uz uvjet da ne primaju neku drugu stipendiju.
4. Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti presliku dokumenata:

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Poziv možete preuzeti OVDJE.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti