Poziv

Poziv možete preuzeti OVDJE.

PRAVILNIK o stipendiranju studenata sa područja Općine Civljane

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 106/03, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 32. Statuta Općine Civljane („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 9/09, 3/11, 4/13 i 05/13) Općinsko vijeće Općine Civljane na 14. sjednici održanoj dana 29. listopada 2015. godine donijelo je

P R A V I L N I K
o stipendiranju studenata sa područja Općine Civljane


Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i postupak po kojima se odobravaju stipendije studentima sa područja Općine Civljane.
Općina Civljane stipendira studente u školovanju koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Civljane.

Članak 2.
Stipendije se dodjeljuju za svaku akademsku godinu temeljem javnog poziva koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Civljane, na internetskoj stranici Općine Civljane, te se oglašava na lokalnom radiju.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih stipendija i drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Članak 3.
Sredstva za stipendiranje učenika i studenata osiguravaju se u Proračunu Općine Civljane.

Odluku o ukupnom broju stipendija i visini mjesečne stipendije za studente, za svaku akademsku godinu donosi Općinski načelnik Općine Civljane.

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.9/09 i 4/13) , sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

29. listopada (četvrtak) 2015. godine u 13:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i     r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata sa područja općine Civljane.
4. Prijedlog Odluke o obustavi sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Civljane – Zoran Četnik.
5. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
28. kolovoza (petak) 2015. godine u 13:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i     r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Civljane za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.
5. Prijedlog I. Izmjene Proračuna Općine Civljane za 2015. godinu.
6. Prijedlog I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu.
7. Prijedlog I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
8. Prijedlog I. Izmjene Programa socijalnih potreba za 2015. godinu.
9. Prijedlog I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu.
10. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić.

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
29. svibnja (petak) 2015. godine u 13:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Civljane za 2014. godinu.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju obračuna Proračuna Općine Civljane za 2014. godinu.
5. Prijedlog Izvršenja plana razvojnih programa Općine Civljane za 2014. godinu.
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu.
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2014. godinu.
8. Prijedlog Odluke o poništenju davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odvoza i odlaganja biorazgradivog i mješovitog komunalnog otpada na području Općine Civljane.
9. Prijedlog Odluke o usklađenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za općinu Civljane.
10. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za područje Općine Civljane.
11. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić, v.r.

RJEŠENJE o neprovođenju izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Civljane

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Civljane (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), imenovano od strane Županijskog izbornog povjerenstva Šibensko – kninske županije Rješenje: KLASA: VM 4/15, na sjednici održanoj dana 13.05.2015. godine, donosi

RJEŠENJE
o neprovođenju izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Civljane

I.

Sukladno zakonskim odredbama o roku propisanom za predaju kandidatura za članove vijeća nacionalnih manjina, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Civljane je utvrdilo da nije bila podnesena nijedna kandidatura, i to zaključno sa datumom 12.05.2015. godine do 24:00 sata, tj. istekom roka za predaju istih.

Opširnije...

Izbori za članove vijeća srpske nacionalne manjine

Dana 31.05.2015. godine na području općine Civljane održat će se izbori za članove vijeća srpske nacionalne manjine. U privitku možete preuzeti odluku Vlade RH o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Civljane. Ostale odluke, upute i obrasce možete pronaći na stranicama DIP-a ( www.izbori.hr ).

Podaci o Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Civljane:

Sjedište: Zgrada općine Civljane
Kontakt: Dejan Jurković – 092 271 6636 – predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva
Tea Velić – 098 164 4688 – zamjenica predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

RJEŠENJE O IMENOVANJU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE CIVLJANE
Odluka Vlade RH o raspisivanju izbora za clanove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

ODLUKA o izradi Strategije razvoja općine Civljane za razdoblje 2015-2020

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Civljane (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/09, 3/11, 4/13 i 05/13 ), Općinsko vijeće općine Civljane na 10. sjednici održanoj 20. ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o izradi Strategije razvoja općine Civljane za razdoblje 2015-2020

Opširnije...

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/9, 3/11, 4/13 i 5/13 ), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane za dan
20. ožujka (petak) 2015. godine u 10:00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
3. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa održavanja uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
4. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini.
5. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Civljane za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine.
6. Razno.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE
PREDSJEDNIK
Vesna Gutić

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2015. godini

Poziv možete preuzeti OVDJE.
Nalazite se ovdje: Home Aktualnosti