Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

U prostornom planu i Planu ukupnog razvoja kao osnovni ciljevi naglašava se slijedeće: podizanje razine kvalitete života, jačanje gospodarstva, skladan demografski razvoj, podizanje kvaliteta stanovanja, poboljšanje standarda javnih usluga, razvoj i uređenje naselja

Općina Civljane potpisala je ugovor s Appono Consulting-om o izradi Gospodarskoga razvojnoga projekta, Projekta ukupnoga razvoja. Appono Consulting pod vodstvom direktora gospodina Jure Mule, potpisnik je sporazuma za izradu projekata ukupnog razvoja (PUR) po metodologiji Svjetske banke i Europske komisije. Samo projekti koji budu izrađivani prema ovoj metodologiji imaju šansu povući sredstva iz pristupnih fondova EU-e.

Projekt ukupnog razvoja je projekt održivog regionalnog razvitka i razvitka ruralnog prostora u Republici Hrvatskoj. Svrha izrade projekata je poticanje regionalnog i ruralnog razvoja na načelima održivog razvitka.

Skip to content