Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CRKVA SVETOG SPASA jedina je građevina rimokatoličke crkve na području općine. Velebnu predromaničku crkvu sv. Spasa iz 9. stoljeća, za vrijeme kneza Branimira, podiže župan Gostiha. Drugačija mišljenja i stanove i danas zastupa SPC. Vidjeti na www.eparhija-dalmatinska.hr Prekrasna starodrevna crkva danas je rijetko ispunjena vjernicima osim uz blagdan Spasovo. Katoličkih vjernika je malo i svoje vjerske potrebe zadovoljavaju u župnoj crkvi u Vrlici.

Rimokatolici pripadaju pripadaju župi GOSPE RUŽARICE iz Vrlike
Župni ured: P. Mišura bb, Vrlika
Župnik fra Mladen Prolić, Telefon 021 / 827-200 :: www.vrlika.hr

Pravoslavni vjernici pripadaju Parohiji Vrlika, SPCO i Uprava parohije: 30. svibnja 24, Vrlika
Jerej Dragan Mihajlović, Mobitel: 091 / 762-38-97 www.eparhija-dalmatinska.hr

U 2006 godini općina Civljane je u provođenju Programa kulturnog razvitka potpisala ugovor o korištenju sredstava s ministarstvom kulture, koje zastupa ministar mr.sc. Božo Biškupić, za program zaštite kulturnog dobra, arheološkog lokaliteta sv. Spas, Civljane, za arheološke radove, konstruktivnu i građevinsku sanaciju. Civljane , arheološki lokalitet sv. Spas uvršten je u „Program financiranja zaštite kulturnih dobara za 2006. godinu“.

HRAM VAZNESENJA GOSPODNJEG (SVETOG SPASA), pravoslavna crkva u Cetini, sagrađen je 1940. godine kao zadužbina Marka Četnika i njegove supruge Jelene. Crkva je obnovljena 1974. godine kada su nabavljena nova zvona i podignuta kamena ograda oko crkvene porte. Za vrijeme domovinskog rata crkveni inventar je spaljen i uništen.

 

Skip to content