Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vukovića vrilo

Vukovića vrilo (vrilo Jarebica), izvor kod zaseoka Vukovićâ u općini Civljanama. Jedno od najvećih izvora rijeke Cetine. Vukovića vrilo je najzapadniji od triju velikih (Vukovića vrilo, Batića vrilo, Veliko vrilo). Jedan je od stalnih izvora rijeke Cetine. Iz njega se pitkom vodom opskrbljuje lokalno stanovništvo. Kao i svi izvori Cetine, zaštićen je kao hidrološki spomenik prirode od 1972. godine. S ostalim izvorima čini čini cjelinu Vrela Cetine, površine 29,81 ha. Ovaj niz krških vrjela oblkovao se je uz rub Paškog polja podno Dinare. Nastala su na kontaktu nepropusnih lapora u polju i vodonepropusnih vapnenaca okolne zaravni. Uzlazne su vrste. Bistra su i modrozelene boje. Na površini je poput jezerca, a u stvari je speleološki objekt. Ulaz u nj je dimenzija 10 x 10 m.

Skip to content