Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KATASTARSKA IZMJERA K. O. CIVLJANE – RASPORED TERENSKIH IZMJERA – GEOPROJEKT D. D., SPLIT

Pozivamo sve nositelje prava na području katastarske općine Civljane čije su čestice obuhvaćene terenskom izmjerom prema rasporedu u prilogu na obilježavanje granica zemljišta.

Nositelji prava koji se odazovu ovom pozivu dužni su sa sobom ponijeti osobnu ili drugu identifikacijsku ispravu iz koje je vidljiv osobni identifikacijski broj (OIB).

Molimo Vas da, uz suglasje sa susjedima, uklonite eventualne prepreke na granicama vašeg zemljišta te, po mogućnosti, označite granice zemljišta i prije datuma određenog za obilježavanje.

Ako niste u mogućnosti prisustvovati zakazanom terminu, granice zemljišta je potrebno obilježiti prije termina, a u terminu Vas može zastupati osoba koju za to ovlastite. Osoba koja Vas zastupa mora biti upoznata s obilježenim međama, te mora imati podatke o osobi ili osobama koje polažu prava na katastarskoj čestici za koju se vrši obilježavanje. U navedenom slučaju potrebna je potpisana punomoć koja ne mora biti ovjerena u javnog bilježnika.

U slučaju vremenskih nepogoda obilježavanje se ne odgađa.

Za dodatne informacije o obilježavanju molimo Vas da se obratite na telefon +385 21 277 113 radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati.

Skip to content