Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O B A V I J E S T O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

NA DAN 29. TRAVNJA 2021. GODINE (ČETVRTAK) ČLANOVI OPĆINSKOG IZVORNOG POVJERENSTVA OPĆINE CIVLJANE DEŽURAT ĆE DO 24,00 h, U PROSTORIJAMA ZGRADE OPĆINE CIVLJANE, KOD DOMA BR. 3 .

Za sve informacije kontaktirati:

  • predsjednicu OIP-a Općine Civljane

• Sanda Petrović Brnić
mob. 098/9069589
e-mail: sandabrnic@gmail.com ili oip.civljane@izbori.hr

Civljane, 28. travnja 2021.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE CIVLJANE

Skip to content