Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DNEVNI RED 28. sjednice Općinskog Vijeća 2021

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
  2. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
  3.  Prijedlog Poslovnika Općine Civljane.
  4. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća i radnih tijela.
  5. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Civljane za 2020. godinu.
  6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.
  7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba i stimulacija na području Općine Civljane za 2020. godinu.
  8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaju komunalne infrastrukture na području Općine Civljane za 2020. godinu.
  9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Civljane za 2020. godinu.
  10. Razno.

Skip to content