Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Civljane

   REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
OPĆINA CIVLJANE
KLASA: 021-04/21-01/4
URBROJ: 2182/13-02/21-01
Civljane, 03. travnja 2021. godine

 • VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CIVLJANE
 • svima

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinskog vijeća
Na temelju članka 34. Statuta Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 3/21) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Civljane (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 9/09, 4/13,5/18 i 6/20), sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Civljane koja će se održati dana

 1. travnja (utorak) 2021. godine u 11:00 sati
  Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

 1. Usvajanje predloženog dnevnog reda.
 2. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog Vijeća Općine Civljane.
 3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.
 4. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE CIVLJANE

PREDSJEDNICA
Vesna Gutić

Skip to content