Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O B A V I J E S T IZBORNIM SUDIONICIMA

Za vrijeme trajanja rokova za predaju kandidatura, radi ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidatura, kao i predaji prijedloga kandidature, odnosno prijedloga kandidacijske liste, kao i za sve ostale upite, molimo kontaktirati:

– predsjednicu OIP-a  Općine Civljane

  • Sanda Petrović Brnić

           mob. 098/9069589

           e-mail: sandabrnic@gmail.com ili oip.civljane@izbori.hr

Civljane, 20. travnja 2021.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE CIVLJANE

Dostaviti:

  • službene stranice Općine Civljane
Skip to content