Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/2021 godinu

Na temelju Odluke o  stipendiranju redovitih studenata na području Općine Civljane za akademsku godinu 2020/2021 KLASA: 602-01/20-01/01, URBROJ: 2182/13-01/20-2 od 26.10.2020.godine, Općina Civljane  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2020/2021  godinu

 1. Općina Civljane će za akademsku godinu 2020/2021. godinu dodijeliti 2 (dvije) stipendije redovitim studentima  i to
 2.  Stipendija po kriteriju uspjeha u dosadašnjem školovanju.
 3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redoviti studenti koji imaju mjesto prebivališta u Općini Civljane, uz uvjet da ne primaju neku drugu stipendiju.
 4. Uz molbu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti presliku dokumenata:
 • dokaz o prebivalištu na području Općine Civljane
  • potvrdu o upisu za akademsku godinu 2020/2021.
  • studenti prve godine studija, svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita – mature
  • studentima viših godina studija, isključujući apsolvente, dokaz o prosjeku do sada položenih ispita, uz uvjet da za vrijeme studija nisu ponavljali ni jednu godinu, 
  • izjava da nije korisnik neke druge stipendije
 1. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Civljane, i Internet stranicama Općine Civljane, www.civljane.hr

Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se do 05.11.2020.godine na adresu:

Općina Civljane – Jedinstveni upravni odjel općine Civljane

Kod doma 3., 22310 Kijevo

Sa naznakom «natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2020/2021.»

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.

            Za sve dodatne informacije možete se obratiti na adresu Općine Civljane ili na telefone  022/785-8700.

                                                                                                           Općinski načelnik

                                                                                                           Petar Preočanin, v.r.

Skip to content